(+37410) 56-02-64; (+37410) 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

ՀՀ Կառավարական Վարչական համալիր

ՀՀ Կառավարական

 վարչական համալիր


Աշխատանքներ

Օդակարգավորման,  օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի նախագծում, սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում, միացում  և կարգաբերում 


Սարքավորումներ

Օդակարգավորում՝ Mitsubishi Electric VRF համակարգ

Օդափոխություն՝ Mitsubishi Electric Lossnay համակարգ

Ջեռուցում՝


24000 մ2