(+37410) 56-02-64; (+37410) 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

Դիլիջանի Միջազգային դպրոց

Դիլիջանի Միջազգային դպրոց


Աշխատանքներ

Օդակարգավորման, ջեռուցման,

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի 

նախագծում, սարքավորումների

մատակարարում, տեղադրում,

միացում  և կարգաբերում 

Սարքավորումնենր

Օդակարգավորում՝ Mitsubishi Electric VRF համակարգ

Ջեռուցում՝  Sanica ռադիատորներ, Prandelli խողովակներ

Ջրամատակարարում՝ Grundfoss պոմպեր, Pilsa խողովակներ

Ջրահեռացում ՝ Ostendorf խողովակներ


3700 մ2