(+347 10) 56-02-64; 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

Դիլիջանի Միջազգային դպրոց

Դիլիջանի Միջազգային դպրոց

 

Աշխատանքներ

 

Օդակարգավորմանջեռուցման,

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի 

նախագծում, սարքավորումների

 մատակարարում, տեղադրում,

 միացում  և կարգաբերում             

 

Սարքավորումներ

 

Օդակարգավորում՝ Mitsubishi Electric VRF համակարգ

Ջեռուցում՝