(+347 10) 56-02-64; 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

Ջահեր

Philips Ջահ Waltz 8 х 40 Վտ
Ջահ Waltz 8 х 40 Վտ
Philips Waltz chandelier 5 х 40 W
Waltz chandelier 5 х 40 W
Philips Amaze 1 x 60 W
Amaze 1 x 60 W

Philips Dubois chrome 2 x 100 W
Dubois chrome 2 x 100 W
Philips Vidro pendant 3 х 7,5 Վտ
Vidro pendant 3 х 7,5 Վտ
Philips Vidro pendant
Vidro pendant

Philips Darius pendant 8 x 2.5 W
Darius pendant 8 x 2.5 W
Philips Elgar pendant 4 x 7.5 Վտ
Elgar pendant 4 x 7.5 Վտ
Philips Spots pendants
Spots pendants

Philips Menotti pendant 10 x 2.5 W
Menotti pendant 10 x 2.5 W