(+37410) 56-02-64; (+37410) 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

Օդաջրային ջերմային պոմպեր

Mitsubishi Electric ZUBADAN PUHZ-SHW
ZUBADAN PUHZ-SHW
Mitsubishi Electric ZUBADAN PUHZ-HW   PUHZ-W
ZUBADAN PUHZ-HW PUHZ-W
Mitsubishi Electric ZUBADAN PUHZ-SHW/SW
ZUBADAN PUHZ-SHW/SW

Mitsubishi Electric ZUBADAN PUHY-HP Y(S)HM
ZUBADAN PUHY-HP Y(S)HM
Mitsubishi Electric ZUBADAN PWFY-P100VM-E-BU
ZUBADAN PWFY-P100VM-E-BU
Mitsubishi Electric ZUBADAN PWFY-EP100VM-E2-AU
ZUBADAN PWFY-EP100VM-E2-AU

Mitsubishi Electric Հիդրոմոդուլ ECODAN
Հիդրոմոդուլ ECODAN